Nadzór księgowy

Pracownicy naszego biura podatkowego zajmują się również nadzorem księgowym, który z założenia jest zgodny z zakresem funkcji pełnionych przez Głównego Księgowego w firmie. Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:

  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • weryfikację ksiąg rachunkowych,
  • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
  • pomoc w przygotowywaniu lub sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej: deklaracji i sprawozdań finansowych,
  • konsultacje i doradztwo księgowe,
  • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP).

Biuro rachunkowe „e-Tax” to gwarancja bezpieczeństwa i systematyczności. Zapewniamy, że przekazane nam dane dotyczące Twojej firmy są u nas bezpieczne. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi księgowej spółek oraz osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. W naszej pracy korzystamy z najnowocześniejszych systemów, które usprawniają kontrolę księgową nad firmą.

logo-eu logo-innowacyjna

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-008/14-00

Tytuł projektu: Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.11.2014 - 30.09.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość