Obsługa księgowa firm i spółek

Biuro księgowe „e-Tax” zapewnia Państwu rzetelne, fachowe i terminowe prowadzenie księgowości.

W skład oferowanej przez nas usługi prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) wchodzi:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • ewidencja księgowa i jej prowadzenie dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe.

W ramach realizowanej usługi klient uzyskuje dostęp do skanów przekazanych do biura dokumentów poprzez stronę WWW oraz aplikację na smartfony. Zostaje my również udostępniona aplikacja – Comarch ERP Pulpit Menadżera, dzięki której może uzyskać raporty m.in. dotyczące przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd. Za pośrednictwem modułu Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, Użytkownik ma dostęp również do:

 • Danych słownikowych,
 • Statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów,
 • Funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu (tylko administrator),
 • Opcje eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Świadczymy także usługi z zakresu prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencji, które obejmują:

 •     dokonywanie zapisów w powyżej wymienionej ewidencji,
 •     prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT,
 •     prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 •     prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 •     sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym    (PIT itd.)
 •     pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 •     sporządzanie rocznych zeznań osób fizycznych,
 •     sporządzanie dokumentacji ZUS właścicieli,
 •     doradztwo ekonomiczne i finansowe,
 •     sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).

Księgowość i świadczone w jej ramach usługi wykonywane są przez nas przy wsparciu oprogramowania CDN ERP Optima oraz konwektorów wymiany danych, dzięki czemu możemy zaczytywać dane z programów magazynowo-handlowych klienta i systemów bankowych. Dzięki czemu klient otrzymuje informację zwrotną w krótszym czasie.

Wszystkie dokumenty i raporty, o których wspomnieliśmy, przygotowaliśmy dla Państwa formie elektronicznej, jak również zostają udostępnione przez aplikację Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Oprócz prowadzenia księgowości firmy, biuro rachunkowe „e-Tax” zajmuje się m.in. nadzorem księgowym firm oraz doradztwem rachunkowym.

logo-eu logo-innowacyjna

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-008/14-00

Tytuł projektu: Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.11.2014 - 30.09.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość