Usługi księgowe: kadry i płace

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe „e-Tax” świadczy również usługi z zakresu kadrowo- płacowej obsługi firm. W tym zakresie współpracujemy z nie tylko przedsiębiorcami, którzy zlecili nam obsługę rachunkowo-podatkową, ale również z firmami, które chcą wyprowadzić te czynności poza firmę.

Obejmuje ona:

 •     Sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilnoprawnych,
 •     Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniodawców        (ZUS),
 •     Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 •     Prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 •     Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 •     Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 •     Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 •     Sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje za okresy sprawozdawcze na potrzeby ZUS, PFRON oraz urzędów skarbowych),
 •     Sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 40,
 •     Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 •     Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 •     Przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 •     Sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).

W celu ułatwienia naszym pracownikom dostępu do powyższych dokumentów, przygotowaliśmy je w formie elektronicznej jako pliki pdf.

Świadcząc powyższe usługi korzystamy z oprogramowania CDN ERP Optima firmy Comarch S.A.

Oprócz usług kadrowo-płacowych, nasze biuro rachunkowe zajmuje się również m.in. prowadzeniem ksiąg handlowych, opracowaniem polityki rachunkowości oraz tworzeniem planu kont, a także przygotowaniem deklaracji VAT i informacji o wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

logo-eu logo-innowacyjna

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-008/14-00

Tytuł projektu: Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.11.2014 - 30.09.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość