Biuro rachunkowe E-Tax – Cennik

Informujemy, iż ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności, liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria, jak również różnorodność oczekiwań przedstawimy Państwu naszą ofertę. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się na stronie głównej, w której mogą Państwo określić swoje potrzeby oraz oczekiwania wobec planowanej współpracy z naszym biurem księgowym.

Wyprowadzenie obsługi księgowej poza firmę niesie za sobą bardzo duże korzyści. Najważniejszą z nich jest redukcja kosztów, jakie niesie za sobą prowadzenie samodzielnej obsługi księgowej. Przedsiębiorca, zlecający usługi księgowe firmie, może nie tylko zrezygnować z wewnętrznych działów księgowości, ale także powierza te czynności firmie wykwalifikowanej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może:

  • zredukować koszty średnio o 40% ( w niektórych branżach nawet do 60%)
  • uniknąć nakładów finansowych, które wiążą się z utrzymaniem działu księgowości w firmie (stworzenie stanowiska pracy, zakup sprzętu, oprogramowania), a także wydatków, jakie mogą być związane z prawidłowym działaniem działu księgowości (np. prenumerata prasy specjalistycznej, szkolenia itp.)
  • zyskać stałe (zryczałtowane) koszty, które pozwalają mu na planowanie przepływów pieniężnych

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Prowadzenie PKPiR wraz z wymaganymi ewidencjami oraz sporządzanie na jej podstawie deklaracji podatkowych – cena usługi uzależniona od liczby księgowanych w danym miesiącu dokumentów oraz przedmiotu działalności firmy.

do 30 dokumentów od 170 zł
do 50 dokumentów od 200 zł
do 100 dokumentów od 330 zł
do 150 dokumentów od 490 zł

za każdy kolejny zapis 2,90 zł / poz..

Księga Handlowa

Prowadzenie ksiąg handlowych wraz z wymaganymi ewidencjami oraz sporządzanie na jej podstawie deklaracji podatkowych – cena usługi uzależniona od liczby zapisów w danym miesiącu oraz przedmiotu działalności firmy.

do 50 zapisów od 700 zł
do 100 zapisów od 1.000 zł
do 150 zapisów od 1.400 zł

za każde kolejne 50 dokumentów kwota ustalana indywidualnie.

Obsługa kadr i plac

Biuro księgowe „e-Tax” świadczy również usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm. Zajmujemy się dokumentacją płacową m.in. sporządzaniem list płacowych, a także dokumentacją podatkową i ubezpieczeniową dla pracowników, wspólników, a także właścicieli oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

logo-eu logo-innowacyjna

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-008/14-00

Tytuł projektu: Usprawnienie świadczenia usług księgowych Partnerom biznesowym przez firmę E-TAX z Warszawy.
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.11.2014 - 30.09.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość